Avís Legal

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'empresa l’informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és:

Nom de l'empresa: Agroquímics i Flors La Canonja, S.L.
NIF: B43404219
Adreça postal: C/ Campsrodons, 7, Nau 11, 43110, La Canonja, Tarragona
Dades d'inscripció R.M. de Tarragona, T1048, F 49, T-9781

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Agroquimics i Flors La Canonja, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

i. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
ii. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
iii. provocar danys als sistemes físics i lògics d’Agroquímics i Flors La Canonja, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altra sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
iv. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines d’Agroquímics i Flors La Canonja, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a d’altres llocs d'Internet, Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d'Ús.

GENERALITATS

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Agroquímics i Flors La Canonja, S.L. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Go to top